Propozície

20.09.2014 08:00

1.ročník Svijany Snežnický MTB maratón je cyklistické podujatie pre aktívnych ale aj rekreačných cyklistov v nádhernom prostredí Kysuckej vrchoviny.

 
Dátum konania:
sobota 20.09.2014

Štart:
Snežnica - ihrisko:
10:00 hod dlhá trasa
10:15 hod krátka trasa

Cieľ:
Snežnica - ihrisko

Vyhlásenie výsledkov:
cca. o 14:30 hod

Trasa:
Trať/Dĺžka/Prevýšenie/Bufet
Dlhá 36km/1170m/2x na trati
Krátka 18km/590m/1x na trati

Bufet: kaplnka pod Vreteňom a kaplnka Zástranie

Kategórie:
Dlhá trať
A1 Muži do 39 rokov
A2 Muži nad 39 rokov
A3 Ženy
 

Krátka trať
B1 Muži do 39 rokov
B2 Muži nad 39 rokov
B3 Ženy
 

Prihlásenie:
prihlásenie on-line na stránke https://www.sneznickymaraton.sk/registracia
do 17.09.2014 do 12:00 hod.
Číslo účtu na úhradu štartovného je 7952163001/ 5600. Ako variabilný symbol uveďte ID číslo pridelené pri registrácií.
Za prihláseného ste považovaný až po prijatí úhrady štartovného.

Štartovné:
€10 - pri úhrade do 09.09.2014 so suvenírmi
€15 - pri úhrade do 17.09.2014 so suvenírmi
€15 - pri úhrade v deň štartu bez nároku na suvenír
Obyvatelia obce Snežnica majú zľavu 3,-eurá

- v cene štartovného je: štartovné číslo, občerstvenie na trati, jedlo (cestoviny) a nápoj v cieli, zabezpečená základná zdravotná pomoc, umývanie bicyklov, suveníry od sponzorov, účasť na tombole
- doklad o zaplatení si zoberte k prezentácii pre prípad reklamácie

Parkovanie: 

Po pravej strane cesty na začiatku obce Snežnica

Prezentácia:
Snežnica – ihrisko
20.09.2014 od 08:00 do 09:30

Ceny:
Vecné ceny obdržia prví traja v každej kategórii.

Tombola:
Každý účastník preteku bude zaradený do tomboly. Žrebovanie sa uskutoční ihneď po vyhodnotení preteku.


Moderátor:
Roman Barényi

Podmienky účasti:
- všetci účastníci sa musia správať športovo a umožniť rýchlejším účastníkom, aby ich
  predbehli bez prekážania
- mimo vyznačené občerstvovacie stanice je zakázané vyhadzovať akýkoľvek odpad
- účastníci mladší ako 15 rokov musia mať písomný súhlas rodičov alebo
  zákonného zástupcu a v doprovode osoby staršej ako 18 rokov
- účastníci mladší ako 18 rokov musia mať písomný súhlas rodičov alebo  
  zákonného zástupcu
- účastník cykloakcie (ďalej len účastník) sa zúčasťnuje cykloakcie na vlastné
  nebezpečie a musí mať nasadenú ochrannú cyklistickú prilbu po celú dobu
  cykloakcie
- účastník  je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky
- účastník nesie zodpovednosť za škodu spôsobenú na veciach a svojom zdraví
   i na zdraví tretích osôb
- usporiadateľ nezodpovedá za škody účastníkom vzniknuté ani nimi spôsobené

V cieli bude:
- umývanie bicyklov
- sprchy pre pretekárov
- občerstvenie
- program (hudobná skupina NOXCUSE)

Možnosť zvýhodneného ubytovania:
Motel Skalka, Oškerda  (3km)

Pretek sa koná za každého počasia.
V prípade neuskutočnenia sa závodu z dôvodu živelnej pohromy, alebo epidémie sa štartovné nevracia. Vklady dopredu prihlásených pretekárov, ktorí sa nezúčastnia preteku nebudú vrátené. Organizátor preteku si vyhradzuje právo zmeny programu.
Na stránke sa pracuje a údaje môžu byť upravené.