Propozície 2017  

PROPOZÍCIE 2017:

4.ročník  ISTROFINAL SNEŽNICKÝ MTB MARATÓN – cyklistické podujatie v nádhernom prostredí Kysuckej vrchoviny.  5. kolo Žilinská župa tour – finále.

Pre malé deti sme pripravili detský pretek „Snežnický maratónik“

 
Dátum konania:
sobota 09.09.2017

Štart:
Snežnica - ihrisko:
10:00 h dlhá trasa
10:20 h krátka trasa
11:00 h detský pretek

Cieľ:
Snežnica - ihrisko

Vyhlásenie výsledkov:

12:30 h - detský pretek
15:00 hod – ISTOFINAL SNEŽNICKÝ MTB maratón
15:30 hod – ŽILINSKÁ ŽUPA TOUR

Trasa:
Trať / Dĺžka / Prevýšenie / Bufet
Dlhá 49 km / 1670m / 3x na trati
Krátka 21 km / 690m / 1x na trati

Kategórie:
Dlhá trať 49 km
A1 muži do 29 rokov (1988 a mladší)
A2 muži do 39 rokov  (1987 – 1978)
A3 muži do 49 rokov (1977 – 1968)
A4 muži do 59 rokov (1967 – 1958)
A5 muži 60 rokov a viac (1957 a starší)

A6 ženy do 39 rokov (1978 a mladšie)
A7 ženy do 49 rokov (1977 - 1968)
A8 ženy 50 rokov a viac (1967 a staršie)


Krátka trať 21 km
B1 juniori do 18 rokov (1999 a mladší)
B2 muži do 39 rokov  (1998 – 1978)
B3 muži do 49 rokov (1977 – 1968)
B4 muži 50 rokov a viac (1967 a starší)

B5 juniorky do 18 rokov (1999 a mladšie)
B6 ženy do 39 rokov (1998 - 1978)
B7 ženy 40 rokov a viac (1977 a staršie)

 

Prihlásenie:  spustíme od 9.6.2017

Prihlásenie on-line na stránke https://www.sneznickymaraton.sk do 06.09.2017 do 18:00 h
(úhrada do 06.09 = nárok na suvenír), alebo pri prezentácii v Snežnici 9.9.2017
(bez suveníru).


Číslo účtu na úhradu štartovného IBAN: SK25 8330 0000 0021 0111 8971
Variabilný symbol (VS): ID číslo pridelené pri registrácií
Do poznámky:  meno a priezvisko !
Za prihláseného ste považovaný až po prijatí úhrady štartovného.
 

POZOR: Limitovaný počet účastníkov je 450 osôb.


Štartovné:
€10 - pri úhrade do 19.08.2017 so suvenírmi
€15 - pri úhrade do 06.09.2017 so suvenírmi
€20 - pri úhrade v deň štartu, bez nároku na suvenír


Viac tu: https://www.sneznickymaraton.sk/

 

 

Podmienky účasti:
- všetci účastníci sa musia správať športovo a umožniť rýchlejším účastníkom, aby ich predbehli
  bez prekážania
- mimo vyznačené občerstvovacie stanice je zakázané vyhadzovať akýkoľvek odpad
- účastníci mladší ako 15 rokov musia mať písomný súhlas rodičov alebo zákonného zástupcu  
  a v doprovode osoby staršej ako 18 rokov
- účastníci mladší ako 18 rokov musia mať písomný súhlas rodičov alebo zákonného zástupcu
- účastník cykloakcie (ďalej len účastník) sa zúčasťnuje cykloakcie na vlastné nebezpečie
  a musí mať nasadenú ochrannú cyklistickú prilbu po celú dobu cykloakcie
- účastník  je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky a jazdiť v pravom jazdnom pruhu (ide sa    
   bez vylúčenia dopravy)
- účastník nesie zodpovednosť za škodu spôsobenú na veciach a svojom zdraví i na zdraví
  tretích osôb
- usporiadateľ nezodpovedá za škody účastníkom vzniknuté ani nimi spôsobené
- účastník dobrovoľne súhlasí s použitím svojích osobných údajov na potreby týchto pretekov v
   rozsahu všetkých polí formulára a taktiež súhlasí so zverejnením osobných údajov v rozsahu on-line
   prehľadov, štartovných a výsledkových listín a súhlasí so zverejnením svojich fotografii z pretekov
   v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Zb.