3.ročník  ISTROFINAL SNEŽNICKÝ MTB maratón – cyklistické podujatie v nádhernom prostredí Kysuckej vrchoviny.  5. kolo Žilinská župa tour – finále.

 

Pre malé deti sme pripravili detský pretek „Snežnický maratónik“

 
Dátum konania:
sobota 17.09.2016

Štart:
Snežnica - ihrisko:
10:00 h dlhá trasa
10:20 h krátka trasa
11:00 h detský pretek

Cieľ:
Snežnica - ihrisko

Vyhlásenie výsledkov:
cca. o 15:00 hod – ISTOFINAL SNEŽNICKÝ MTB maratón
cca. o 15:30 hod – ŽILINSKÁ ŽUPA TOUR

Trasa:
Trať / Dĺžka / Prevýšenie / Bufet
Dlhá 44 km / 1350m / 2x na trati
Krátka 21 km / 610m / 1x na trati

Kategórie:
Dlhá trať 44 km
A1 juniori do 18 rokov (1998 a mladší)
A2 muži do 29 rokov (1997 -1987)
A3 muži do 39 rokov  (1986 – 1977)
A4 muži do 49 rokov (1976 – 1967)
A5 muži 50 rokov a viac (1957 a starší)

A7 ženy do 39 rokov (1977 a mladšie)
A8 ženy 40 rokov a viac (1976 a staršie)


Krátka trať 21 km
B1 juniori do 18 rokov (1998 a mladší)
B2 muži do 39 rokov  (1986 – 1977)
B3 muži do 49 rokov (1976 – 1967)
B4 muži 50 rokov a viac (1966 a starší)

B6 ženy do 39 rokov (1977 a mladšie)
B7 ženy 40 rokov a viac ( 1976 a staršie)

 

Prihlásenie:

Prihlásenie on-line na stránke https://www.sneznickymaraton.sk do 14.09.2016 do 12:00 h  
(s nárokom na suvenír – podmienka úhrada do 14.09), alebo pri prezentácii v Snežnici 17.9.2016
(bez suveníru).

                              Registrácia
Číslo účtu na úhradu štartovného IBAN: SK1156000000007952163001
Variabilný symbol (VS): ID číslo pridelené pri registrácií
Do poznámky:  meno a priezvisko !
Za prihláseného ste považovaný až po prijatí úhrady štartovného.

Možnosť rezervovania pamätného trička v rámci prihlasovania do 02.09.2016 (+5,-eur)

POZOR: Limitovaný počet účastníkov pre tento ročník je 450 osôb.


Štartovné:
€10 - pri úhrade do 02.09.2016 so suvenírmi
€15 - pri úhrade do 14.09.2016 so suvenírmi
€15 - pri úhrade v deň štartu bez nároku na suvenír

Obyvatelia obce Snežnica majú zľavu 3,-eurá

- v cene štartovného je: štartovné číslo s čipom, občerstvenie na trati, jedlo a nápoj v cieli, zabezpečená základná zdravotná pomoc, umývanie bicyklov, suveníry od sponzorov
 (pre prihlásených do 14.9.2016) a účasť na tombole.
- doklad o zaplatení si zoberte k prezentácii pre prípad reklamácie

Prezentácia:
Snežnica – ihrisko
17.09.2016 od 08:00 do 09:30 h

Ceny:
Vecné ceny, medaile obdržia prví traja v každej kategórii.

Tombola:
Každý účastník preteku bude zaradený do tomboly. Žrebovanie sa uskutoční ihneď
po vyhodnotení preteku.

Moderátor:
Roman Barényi

Podmienky účasti:
- všetci účastníci sa musia správať športovo a umožniť rýchlejším účastníkom, aby ich predbehli
  bez prekážania
- mimo vyznačené občerstvovacie stanice je zakázané vyhadzovať akýkoľvek odpad
- účastníci mladší ako 15 rokov musia mať písomný súhlas rodičov alebo zákonného zástupcu  
  a v doprovode osoby staršej ako 18 rokov
- účastníci mladší ako 18 rokov musia mať písomný súhlas rodičov alebo zákonného zástupcu
- účastník cykloakcie (ďalej len účastník) sa zúčasťnuje cykloakcie na vlastné nebezpečie
  a musí mať nasadenú ochrannú cyklistickú prilbu po celú dobu cykloakcie
- účastník  je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky a jazdiť v pravom jazdnom pruhu (ide sa    
   bez vylúčenia dopravy)
- účastník nesie zodpovednosť za škodu spôsobenú na veciach a svojom zdraví i na zdraví
  tretích osôb
- usporiadateľ nezodpovedá za škody účastníkom vzniknuté ani nimi spôsobené
- účastník dobrovoľne súhlasí s použitím svojích osobných údajov na potreby týchto pretekov v
   rozsahu všetkých polí formulára a taktiež súhlasí so zverejnením osobných údajov v rozsahu on-line
   prehľadov, štartovných a výsledkových listín a súhlasí so zverejnením svojich fotografii z pretekov
   v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Zb.


V cieli bude:
- umývanie bicyklov
- sprchy pre pretekárov
- občerstvenie
- program

Možnosť zvýhodneného ubytovania:
Motel Skalka, Oškerda  (3km)  https://www.motelskalka.sk/

Podujatie ISTROFINAL SNEŽNICKÝ MTB maratón sa koná za každého počasia.
V prípade neuskutočnenia sa závodu z dôvodu živelnej pohromy, alebo epidémie sa štartovné nevracia. Vklady dopredu prihlásených pretekárov, ktorí sa nezúčastnia preteku nebudú vrátené. Organizátor preteku si vyhradzuje právo zmeny programu.
Na stránke sa pracuje a údaje môžu byť upravené.

Viac tu: https://www.sneznickymaraton.sk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Detský pretek „Snežnický maratónik“

  • Štartovné:  0,-eur , prihlasovanie mailom na sneznickymaraton@gmail.com alebo 17.9.2016 na mieste v čase 8:00 – 10:00 h
  • Trasa: vyznačený okruh na ihrisku
  • Štart: od 11:00 h od najmladších kategórií

Kategórie: chlapci aj dievčatá spolu
A.) deti do 3 rokov (odrážadlá + trojkolky) = 1 x malý okruh 200 m
B.) deti 4 až 6 rokov = 2 x malý okruh = 400 m
C.) deti 7 až 9 rokov = 2 x veľký okruh = 800 m
D.) deti 10 až 12 rokov = 4 x veľký okruh = 1600 m

V prípade nepriaznivého počasia alebo nevhodných podmienok na ihrisku sa detský pretek nebude konať.

 

Deti môžu štartovať len v sprievode a s písomným súhlasom zákonného zástupcu, ktorý podpíše prihlášku pri prezentácii v deň konania podujatia.

V prípade nejasností nás prosím kontaktujte na :  sneznickymaraton@gmail.com

 

TEŠIME SA NA VAŠU  ÚČASŤ !

Cykloteam Lavína a obec Snežnica.