Vážení športovci,  8.ročník ISTROFINAL SNEŽNICKÝ MTB maratón sa uskutoční 4.9.2021.
 

2% z dane z príjmu

Ak môžete, podporte prosím naše aktivity poukázaním 2% zo zaplatenej dane z príjmu za rok 2020.
CYKLO TEAM LAVÍNA je organizátor podujatia Istrofinal Snežnický MTB maratón.

Ďakujeme.

 

Obchodné meno: CYKLO TEAM LAVÍNA
IČO: 50578812
Právna forma: Občianske združenie
Sídlo - ulica: Snežnica
Súpisné/orientačné číslo: 44
PSČ: 02332
Obec: Snežnica
IBAN: SK25 8330 0000 0021 0111 8971
 

 

Fyzická osoba:

a.)    TYP A Danove-priznanie-k-dani-z-prijmov-FO-A__2020.pdf (235982)

b.)    TYP B Danove-priznanie-k-dani-z-prijmov-FO-typ B__2020.pdf (180381)

Právnická osoba:

            Danove priznanie k dani z prijmov pravnickej osoby.pdf (161102)

Zamestnanec:

Potvrdenie-o-zaplateni-dane-z-prijmov-zo-zavislej-cinnosti_01-2020.pdf (82891)


Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby.pdf (112271)


 

 

 

 

 

 

Registrácia

 

ISTROFINAL SNEŽNICKÝ MTB maratón - cyklistické podujatie pre aktívnych ale aj rekreačných cyklistov. Súčasťou podujatia je pretek pre deti. Krátka trasa bude mať dĺžku 21km (nast.680m) a je určená najmä pre rekreačných cyklistov. Dlhá trasa má dĺžku 51 km (nast.1660m), je technickejšia a nachádzajú sa na nej zaujmavé single traily okolo Vretňa a ponad Vadičov. 

Prevažne terénna trasa vedie krásnou prírodou v južnej časti Kysuckej vrchoviny po rozľahlom vrchovinnom masíve, kde sa striedajú kopce s údoliami. Na trase sa nachádza z každého typu niečo - horské cesty, lúky, pekné singláče, zvážnice, prudké stojky, zjazdy a pre tento pretek typická krátka cieľová "rovinka" , ktorá má priemerný sklon viac než 17% a teda je ako stvorená na záverečné súboje.

 

Myslíme aj na deti... Súčasťou podujatia bude detský pretek "Snežnický maratónik" v priestoroch ihriska.

 

 

mapa trasy 21 a 51 km na stiahnutie:

8834_Sneznicky-maraton40_297x210_200dpi_RGB.jpg (721 kB)

GPX krátka trasa: 
Snežnický maratón 2018 krátka trasa.gpx (120092)

Oblasť príloh
GPX dhá trasa: 
Sne_nick_50tka_s_nov_m_single_trailom (1).gpx (2493376)
 
 

Výškový profil dlhá trasa

Výškový profil krátka trasa

PROPOZÍCIE 2020:

7.ročník  ISTROFINAL SNEŽNICKÝ MTB MARATÓN – cyklistické podujatie v prostredí Kysuckej vrchoviny.
 

Dátum konania:
sobota 05.09.2020

 

Prezentácia:
Snežnica -ihrisko
Trasa 21 km a 51 km: 8:00 - 9:30 h
Detský pretek: 8:00 - 10:00 h


Štart:
Snežnica - ihrisko
10:00 h dlhá trasa
10:25 h krátka trasa
11:00 h detský pretek

Cieľ:
Snežnica - ihrisko

Vyhlásenie výsledkov:

12:30 h - detský pretek Snežnický maratónik
15:00 h – ISTOFINAL SNEŽNICKÝ MTB maratón
16:00 h – Žrebovanie tomboly
Trasa:
Trať / Dĺžka / Prevýšenie / Bufet
Dlhá 51 km / 1660 m / 3x na trati
Krátka 21 km / 650 m / 1x na trati

Detský pretek (1x /2x/ 3x /4x okruh na ihrisku)

Kategórie:

Dlhá trať 51 km
A1 muži do 29 rokov (1991 a mladší)
A2 muži do 39 rokov  (1981 – 1990)
A3 muži do 49 rokov (1971 – 1980)
A4 muži do 59 rokov (1961 – 1970)
A5 muži 60 rokov a viac (1960 a starší)
A6 ženy do 29 rokov (1991 a mladšie)
A7 ženy 30 rokov a viac (1990 a staršie)

Krátka trať 21 km

B1 kadeti do 16 rokov (2004 a mladší)
B2 juniori do 18 rokov (2002 - 2003)
B3 muži do 39 rokov  (1981 – 2001)
B4 muži do 49 rokov (1971 – 1980)
B5 muži 50 rokov a viac (1970 a starší)
B6 kadetky do 16 rokov (2004 a mladšie)
B7 juniorky do 18 rokov (2002 - 2003)
B8 ženy do 39 rokov (1981 - 2001)
B9 ženy 40 rokov a viac (1980 a staršie)

Detský pretek:
kategórie chlapci:
C1 do 3 rokov (2017 a mladší)
C2 do 6 rokov (2014 – 2016)
C3 do 9 rokov (2011 – 2013)
C4 do 12 rokov (2008 - 2010)

kategórie dievčatá:
D1 do 3 rokov (2017 a mladší)
D2 do 6 rokov (2014 – 2016)
D3 do 9 rokov (2011 – 2013)
D4 do 12 rokov (2008 - 2010)

 

Prihlásenie on-line na stránke https://www.sneznickymaraton.sk do 02.09.2020 do 18:00 h
 

Číslo účtu na úhradu štartovného IBAN: SK25 8330 0000 0021 0111 8971
Variabilný symbol (VS): ID číslo pridelené pri registrácií
Do poznámky:  meno a priezvisko !
Za prihláseného ste považovaný až po prijatí úhrady štartovného.
 

POZOR: Limitovaný počet účastníkov je 600 osôb.

Štartovné:

trasa 51 km a 21 km:

€15 - pri úhrade do 14.08.2020 + štartovací balíček
€20 - pri úhrade do 02.09.2020 + štartovací balíček 
€25 - pri úhrade v deň štartu 05.09.2020 na prezentácií, bez balíčka 

detský pretek: 

kategórie do 3 a do 6 rokov - štartovné 2,-eurá
kategórie do 9 a do 12 rokov - štartovné 3,- eurá
- úhrada vopred alebo na prezentácií 

 

Podmienky účasti:
- všetci účastníci sa musia správať športovo a umožniť rýchlejším účastníkom, aby ich predbehli bez prekážania
- mimo vyznačené občerstvovacie stanice je zakázané vyhadzovať akýkoľvek odpad
- účastníci mladší ako 15 rokov musia mať písomný súhlas rodičov alebo zákonného zástupcu a v doprovode osoby staršej ako 18 rokov
- účastníci mladší ako 18 rokov musia mať písomný súhlas rodičov alebo zákonného zástupcu
- účastník cykloakcie (ďalej len účastník) sa zúčasťnuje cykloakcie na vlastné nebezpečie
  a musí mať nasadenú ochrannú cyklistickú prilbu po celú dobu cykloakcie
- účastník  je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky a jazdiť v pravom jazdnom pruhu (ide sa bez vylúčenia dopravy)
- účastník nesie zodpovednosť za škodu spôsobenú na veciach a svojom zdraví i na zdraví
  tretích osôb
- deti môžu štartovať len v sprievode a s písomným súhlasom zákonného zástupcu, ktorý podpíše prihlášku pri prezentácii v deň konania podujatia.

- usporiadateľ nezodpovedá za škody účastníkom vzniknuté ani nimi spôsobené
- účastník odoslaním prihlášky dobrovoľne súhlasí so spracovaním svojích osobných údajov pre prevádzkovateľa (CYKLO TEAM LAVÍNA, IČO: 50578812) v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z., podľa §14 a §19 citovaného Zákona pre potreby hore uvedených pretekov v rozsahu všetkých polí prihláškového formulára (meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, národnosť, pohlavie, kategória, klub, e-mailová adresa, mobilné telefónne číslo) a taktiež súhlasí so zverejnením časti svojích osobných údajov (meno, priezvisko, kategória, mesto/klub, národnosť) v prehľade prihlásených účastníkov na webovej stránke pretekov, v štartovnej a výsledkovej listine zverejnenej v tlačenej forme na nástenke priamo na pretekoch a v elektronickej forme na svetelnej výsledkovej tabuli a na webovej stránke pretekov. Súhlasí aj so zaslaním informačných e-mailov, týkajúcich sa organizácie horeuvedených pretekov a súhlasí aj so zverejnením mojich fotografii z pretekov na webovej stránke pretekov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov pre prevádzkovateľa (CYKLO TEAM LAVÍNA, IČO: 50578812). Tento súhlas je v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z., §14, ods.3) možné kedykoľvek odvolať písomne alebo e-mailom na adrese sneznickymaraton@gmail.com

 

V cieli bude:

- umývanie bicyklov
- sprchy pre pretekárov
- občerstvenie
- program

Možnosť zvýhodneného ubytovania:
Motel Skalka, Oškerda  (3km)  https://www.motelskalka.sk/

Podujatie ISTROFINAL SNEŽNICKÝ MTB maratón sa koná za každého počasia.
V prípade neuskutočnenia sa závodu z dôvodu živelnej pohromy, alebo epidémie sa štartovné nevracia. Vklady dopredu prihlásených pretekárov, ktorí sa nezúčastnia preteku nebudú vrátené. Výnimkou je preukázateľné zranienie, choroba.

 

V prípade zrušenia pretekov z dôvodov COVID-19, alebo inej pandémie, epidémie bude storno poplatok vo výške 7,- eur z uhradeného štartovného.

OPATRENIE voči COVID-19:
- pri vstupe do areálu ihriska Vám bude zmeraná teplota bezdotykovým teplomerom
- poskytneme dezinfekčný prostriedok na ruky
- každý dostane papierový náramok na ruku s číslom
- na registrácií a na štarte je povinné rúško (šatka)
- dodržujte odstup min. 2m, nepodávajte si ruky
V prípade, ak máte podozrenie na výskyt ochorenia COVID-19 ( koronavírusu) a vyskytli sa u Vás príznaky ako napríklad kašeľ, bolesti hrdla, dýchavičnosť, horúčka, zostante doma a telefonicky kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára alebo operačné stredisko a informujte ich o svojom zdravotnom stave

ĎAKUJEME

 

Organizátor preteku si vyhradzuje právo zmeny programu.
Na stránke sa pracuje a údaje môžu byť upravené.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TEŠIME SA NA VAŠU  ÚČASŤ !

CYKLO TEAM LAVÍNA o.z. a obec Snežnica.            

 

VIDEO ARCHÍV:                                     

 

Výsledky
 
Registrácia
Štartová listina
GENERÁLNY PARTNER:

                                                                                       

 
PARTNERI  PODUJATIA:

                                                                                        

             

 

                                                                             MEDIÁLNI PARTNERI: