Ďakujeme za Vašu účasť! 
Všetkým pomocníkom, regulovčíkov a sponzorom veľká vďaka! 
 

9.ročník Istrofinal Snežnický MTB maratón sa uskutoční 3.9.2022

 
 

Reportáž od Martina Imricha MTBIKER: https://www.mtbiker.sk/clanky/124681/reportaz-istrofinal-sneznicky-mtb-maraton-traily-blato-a-finis-na-krv.html

 

VIDEO: https://youtu.be/eXaen4svkKY

 

 

8.ročník  ISTROFINAL SNEŽNICKÝ MTB MARATÓN, cyklistické podujatie v nádhernom prostredí Kysuckej vrchoviny 10km od Žiliny pre aktívnych ale aj rekreačných cyklistov.

Pre malé deti sme pripravili detský pretek Snežnický maratónik.
 


GPX:

dlhá.gpx (17894)

GPX:

krátka.gpx (8309)

 

 

Dátum konania:
sobota 04.09.2021

Prezentácia: Snežnica – ihrisko
3.9.2021 v čase 18:00 – 19:00 h
4.9.2021 v čase 8:00 – 9:30 h

Štart: Snežnica - ihrisko
10:00 h dlhá trasa
10:25 h krátka trasa
11:00 h detský pretek

Cieľ: Snežnica – ihrisko

Vyhlásenie výsledkov:
13:00 h - detský pretek „Snežnický maratónik“
15:00 h – ISTOFINAL SNEŽNICKÝ MTB maratón
16:00 h – Žrebovanie tomboly

Trasa:
Trať / Dĺžka / Prevýšenie / Bufet
Dlhá 52 km / 1690m / 3x na trati
Krátka 21 km / 680m / 1x na trati

Detský pretek (1x /2x/ 3x /4x okruh na ihrisku)


Dlhá trať 52 km:

A1 muži do 29 rokov (1992 a mladší)
A2 muži do 39 rokov  (1982 – 1991)
A3 muži do 49 rokov (1972 – 1981)
A4 muži do 59 rokov (1962 – 1971)
A5 muži 60 rokov a viac (1961 a starší)
A6 ženy do 29 rokov (1992 a mladšie)
A7 ženy 30 rokov a viac (1991 a staršie)

 

Krátka trať 21 km:

B1 juniori do 18 rokov (2003 a mladší)
B2 muži do 29 rokov  (1992 - 2002)
B3 muži do 39 rokov  (1982 – 1991)
B4 muži do 49 rokov (1972 – 1981)
B5 muži 50 rokov a viac (1971 a starší)
B6 juniorky do 18 rokov (2003 - 2005)
B7 ženy do 39 rokov (1982 - 2002)
B8 ženy 40 rokov a viac (1981 a staršie)


kategórie chlapci:
C1 do 3 rokov (2018 a mladší)
C2 do 6 rokov (2015 – 2017)
C3 do 9 rokov (2012 – 2014)
C4 do 12 rokov (2009 - 2011)

 

kategórie dievčatá:

D1 do 3 rokov (2018 a mladší)
D2 do 6 rokov (2015 – 2017)
D3 do 9 rokov (2012 – 2014)
D4 do 12 rokov (2009 - 2011)

 

Prihlásenie:  Číslo účtu na úhradu štartovného IBAN: SK25 8330 0000 0021 0111 8971
Variabilný symbol (VS): ID číslo pridelené pri registrácií
Do poznámky:  meno a priezvisko !
Za prihlaseného ste považovaný až po prijatí úhrady štartovného.

POZOR: Limitovaný počet účastníkov je 600 osôb !

 

Štartovné:

€18 – pri prihlásení a úhrade do 13.08.2021 + štartovací balíček
€24 – pri prihlásení a úhrade do 31.08.2021 + štartovací balíček
€30 - pri úhrade na prezentácií 3.9 alebo 4.9.2021 - bez suvenírov

kategórie do 3 a do 6 rokov - štartovné 2,-eur

kategórie do 9 a do 12 rokov - štartovné 3,- eurá 
Platba vopred prevodom na účet, alebo pri prezentácií v deň štartu

Štartovné obsahuje:

- štartovné číslo s chipom

- časomiera

- technické zabezpečenie trate, značenie

- zdravotné zabezpečenie na trati a v cieli

- wc, sprchy, 

- umývanie bicyklov

- občerstvenie na trati

- v cieli obed + 0,5L nápoj (nie detský pretek)

- tombola (nie detský pretek)

- kultúrny program
 

Suveníry pre prihlásených a uhradených do 31.8.2021, trasy 21 km a 52 km:

- cyklofľaša Tacx od Istrofinal 

- výživové doplnky Nutrend Energy gel a Voltage tyčinka

- nealko nápoj Birell, 

- musli tyčinka Fit, 

- pamätná magnetka

 

Všeobecné podmienky účasti:

- všetci účastníci sa musia správať športovo a umožniť rýchlejším účastníkom, aby ich predbehli bez prekážania
- mimo vyznačené občerstvovacie stanice je zakázané vyhadzovať akýkoľvek odpad
- účastníci mladší ako 15 rokov musia mať písomný súhlas rodičov alebo zákonného zástupcu a v doprovode osoby staršej ako 18 rokov
- účastníci mladší ako 18 rokov musia mať písomný súhlas rodičov alebo zákonného zástupcu
- účastník cykloakcie (ďalej len účastník) sa zúčastnuje cykloakcie na vlastné nebezpečie
  a musí mať nasadenú ochrannú cyklistickú prilbu po celú dobu cykloakcie
- účastník  je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky a jazdiť v pravom jazdnom pruhu (ide sa bez vylúčenia dopravy)
- účastník nesie zodpovednosť za škodu spôsobenú na veciach a svojom zdraví i na zdraví
  tretích osôb
- usporiadateľ nezodpovedá za škody účastníkom vzniknuté ani nimi spôsobené
- účastník dobrovoľne súhlasí s použitím svojích osobných údajov na potreby týchto pretekov v rozsahu všetkých polí formulára a taktiež súhlasí so zverejnením osobných údajov v rozsahu on-line  prehľadov, štartovných a výsledkových listín a súhlasí so zverejnením svojich fotografii z pretekov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Zb.
- malé rozdiely v dĺžke trasy a prevýšení sú vyhradené, v závislosti od aktuálnych podmienok
- preteky sa konajú za každého počasia, v prípade neuskutočnenia závodu z dôvodu živelnej pohromy sa štartovné nevracia
- vklady vopred prihlásených pretekárov, ktorí sa nezúčastnia preteku nebudú vrátené (výnimkou sú opodstatnené zdravotné problémy, zlomenina a pod..)
- v prípade neuskutočnenia závodu z dôvodu pandémie Covid-19 alebo epidémie je storno poplatok vo výške 7,-eur z uhradeného štartovného.
- zmena programu vyhradená

Odoslaním prihlášky dobrovoľne súhlasím so spracovaním mojích osobných údajov pre prevádzkovateľa (CYKLO TEAM LAVÍNA, IČO: 50578812) v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z., podľa §14 a §19 citovaného Zákona pre potreby hore uvedených pretekov v rozsahu všetkých polí prihláškového formulára (meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, národnosť, pohlavie, kategória, klub, e-mailová adresa, mobilné telefónne číslo) a taktiež súhlasím so zverejnením časti mojich osobných údajov (meno, priezvisko, kategória, mesto/klub, národnosť) v prehľade prihlásených účastníkov na webovej stránke pretekov, v štartovnej a výsledkovej listine zverejnenej v tlačenej forme na nástenke priamo na pretekoch a v elektronickej forme na svetelnej výsledkovej tabuli a na webovej stránke pretekov. Súhlasím aj so zaslaním informačných e-mailov, týkajúcich sa organizácie horeuvedených pretekov a súhlasím aj so zverejnením mojich fotografii z pretekov na webovej stránke pretekov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov pre prevádzkovateľa (CYKLO TEAM LAVÍNA, IČO: 50578812). Tento súhlas je v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z., §14, ods.3) možné kedykoľvek odvolať písomne alebo e-mailom na adrese sneznickymaraton@gmail.com
 

Podujatie sa bude konať za dodržania aktuálnych nariadení UVZ SR.

 

 

Štartová listina

 
 
                                                                                                                 
Registrácia
 
GENERÁLNY PARTNER:

                                                                                       

 
PARTNERI  PODUJATIA:

                                                                                         

              

 

                                                                             MEDIÁLNI PARTNERI: